Cửa Cuốn Đài Loan Hoa Văn 1 Ly

420.000 

– U: Tole mạ màu d= 1mm
– Lá tole mạ màu khồ 85mm, d= 0.4mm.
– Nhíp: Biên dạng bao gồm nhiều mẫu từ M 01 đến M 08.
– Lá cách máng 45cm, cách nền 1cm
– Khi đóng cửa, khoảng cách các thanh U cửa là 10->12cm